duurzaamheid-full-width
duurzaamheid-full-width

Duurzaam

BIJ PIP STUDIO

BEGRIPPEN

Partners
Pip Studio is een designstudio in Amsterdam. In onze studio wordt door een team van getalenteerde designers gewerkt aan unieke designs. In samenwerking met onze zorgvuldig geselecteerde partners maken wij producten van onze designs. Pip Studio produceert haar producten dus niet zelf. Uiteraard werken onze partners ook samen met producenten die elke dag hun best doen om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. 
 
CO₂-neutraal produceren
CO₂-neutraal produceren betekent dat het productie- en distributieproces per saldo niet zorgt voor een verhoging van de wereldwijde CO₂-uitstoot. CO₂-neutraal wordt ook wel klimaatneutraal genoemd. Dit kan op 2 manieren worden bereikt; door CO₂-uitstoot te minimaliseren en door restuitstoot te compenseren. 
 
Circulair produceren
Een circulaire economie is gericht op het optimaal benutten van grondstoffen in de hele productieketen. Circulaire productie zorgt voor een schoner milieu. Daarnaast dreigen grondstoffen schaars te worden door de groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld – ook daarom is het belangrijk om de beschikbare grondstoffen zo goed mogelijk te gebruiken. 
 
Sustainable Development Goals (SDG’s)
De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen richten zich op uitdagingen zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De SDG’s zijn geformuleerd door de landen die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. 
 
Pip Studio draagt bij aan de volgende SDG’s: 
8. Waardig werk en economische groei: we streven naar aanhoudende en duurzame economische groei in alle landen waar via onze partners geproduceerd wordt. 
12. Verantwoorde consumptie en productie: we streven naar een continue verbetering van de productieketen in samenwerking met onze partners. 
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: om duurzame vooruitgang te boeken werken wij doelgericht samen met onze partners. Daarnaast zijn we actief op zoek naar manieren om kennis en inzichten te delen met andere partijen. 
 
Biodiversiteit
Biodiversiteit omvat alle vormen van leven: planten, dieren en micro-organismen maar ook de variatie binnen deze soorten en de ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Al deze verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Biodiversiteit zorgt voor vruchtbare grond, landbouw, voedsel, grondstoffen, schoon water en een stabiel klimaat. 
 
Ontbossing
Gezonde bossen zijn een voorwaarde voor een goed leefklimaat op aarde en heel belangrijk bij tegengaan van klimaatverandering. Goed beheerde bossen zijn in staat om grote hoeveelheden CO₂ op te nemen en vast te leggen. Daarnaast zuiveren ze ons water, zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit en leveren ze hout.