General terms and conditions Pip Studio
General terms and conditions Pip Studio

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Pip Boutique B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Pip Boutique B.V. Door te bestellen op pipstudio.nl, accepteer je de algemene voorwaarden van Pip Boutique B.V.

Openingstijden en contactgegevens

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 097-01025737. Op zaterdag en zondag zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Uiteraard kun je ons dan wel een e-mail sturen: support@pipstudio.com.

Jouw overeenkomst met Pip Boutique B.V.

Pip Boutique B.V. is gerechtigd een bestelling te weigeren, maar ook om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Pip Boutique B.V. jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Pip Boutique B.V. je bestelling per e-mail bevestigt.

Prijzen en kosten

De prijzen op pipstudio.nl zijn inclusief 21% btw en exclusief order- en verzendkosten. De order- en verzendkosten, die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, bedragen binnen Nederland € 4,95. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Kijk voor meer informatie bij Bezorgen. Voor Nederland geldt; gratis verzending boven €75.

Import- en douanekosten

De import- en douanekosten worden berekend op het moment dat de bestelling het land van bestemming binnenkomt. Deze kosten moeten betaald worden door de ontvanger van het pakket. Pip Boutique B.V. heeft geen controle over deze kosten en kan vooraf niet aangeven hoe hoog deze kosten zullen zijn, aangezien deze per land verschillen.

Neem bij twijfel voorafgaand aan de bestelling contact op met het lokale douanekantoor zodat je niet bij levering van het pakket voor verrassingen komt te staan. 

Levering

Pip Boutique B.V. verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Wanneer je op werkdagen voor 22.00 uur bestelt wordt je bestelling de volgende dag bezorgd, als je betaling goed is ontvangen en mits alle artikelen op voorraad zijn. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn) dan krijg je daar uiterlijk 14 dagen na je bestelling bericht van. Pip Boutique B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Je dient de artikelen voordat je deze gebruikt en/of wast zelf te controleren op eventuele gebreken. Het kan voorkomen dat een artikel maximaal 4% krimpt (bedtextiel, badtextiel en hometextiel), maar hierdoor zijn deze nog steeds te gebruiken voor hun doel. Past een artikel niet doordat de verkeerde maat door ons is geleverd, kijk dan bij het onderdeel Retourneren

Niet thuis bij levering

Wanneer jouw bestelling twee maal is aangeboden door DHL (DPD voor Frankrijk) en daarna niet wordt opgehaald bij het postkantoor/depot, dan zal deze retour naar Pip Boutique B.V. worden gezonden. Wanneer DHL (DPD voor Frankrijk) toch nog een keer het pakket moet aanbieden, zullen hier extra kosten voor gemaakt worden. Deze kosten komen voor rekening van de ontvanger. Zodra de betaling hiervoor is ontvangen, zal opdracht gegeven worden de zending voor een derde maal aan te bieden. Kies je ervoor om jouw bestelling niet meer te willen ontvangen, dan zal het totaalbedrag (exclusief de verzendkosten) aan je teruggestort worden.

Geweigerde levering
Wanneer jouw bestelling wordt geweigerd op het door jou opgegeven bezorgadres, dan zal de bestelling retour naar Pip Boutique B.V. worden gezonden. Wij kunnen je bestelling opnieuw versturen, maar hiervoor zullen opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht. Kies je ervoor om je bestelling niet meer te willen ontvangen, dan zal het totaalbedrag (exclusief de verzendkosten) naar jou teruggestort worden.

Levering vertraagde artikelen
Het komt soms voor dat een artikel niet op voorraad is. Hierdoor zal jouw bestelling pas worden verstuurd wanneer het artikel voorradig is. We houden je hiervan per e-mail op de hoogte. Bij het bestellen van meerdere artikelen, kan het natuurlijk zo zijn dat slechts een deel van de artikelen op voorraad is. In dat geval kan het zijn dat we je bestelling in meerdere zendingen naar je opsturen. Uiteraard zijn additionele verzendkosten voor rekening van Pip Boutique B.V..

Pakbon
Bij elke zending wordt een pakbon meegeleverd. Op de pakbon zie je onder andere welke artikelen zijn geleverd en wat hiervan de prijzen zijn. Ook vind je hier het retourlabel, dat je op de verpakking plakt bij een retourzending. 

Retourneren

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Let op: retourzendingen die na meer dan 30 dagen worden toegestuurd, kunnen wij niet accepteren. De producten zullen ook niet op kosten van Pip Boutique B.V. weer terug worden gestuurd.

Als je een verkeerd artikel, een artikel met een fout of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, dan dien je de bestelling ongebruikt binnen 7 dagen aan Pip Boutique B.V. te retourneren. Pip Boutique B.V. betaalt in dat geval de retourkosten. Indien het gaat om een bestelling met een fout (weeffout, verkleuring etc.) dan zal Pip Boutique B.V. deze vervangen en kosteloos verzenden.

Retourneren Homewear en Beachwear

Homewear en Beachwear kun je retourneren, we stellen het op prijs als je je aan deze voorwaarde houdt:

 • het artikel is verpakt in de originele verpakking (inclusief vloeipapier)

 • het artikel ongedragen, niet beschadigd, niet gewijzigd, gewassen of vuil is

 • je je onderkleding aangehouden hebt tijdens het passen vanuit hygienisch oogpunt

 • de hygiënestrip in bikinibroekjes en badpakken niet verwijderd is

 • het prijskaartje nog aangehecht is.

Transportgarantie

Alle zendingen die Pip Boutique B.V. verstuurd, worden door Pip Boutique B.V. verzekerd. Als je vóór het openen transportschade aan je pakket constateert, neem dan meteen contact op via support@pipstudio.com. Constateer je de schade pas wanneer je het pakket hebt geopend, neem dan binnen 7 dagen contact op. Ongebruikte beschadigde artikelen worden kosteloos vervangen. Wanneer je pas na 7 dagen contact met ons opneemt over de geleverde beschadigde artikelen, dan kunnen wij deze helaas niet kosteloos vervangen.

Leeftijdsgrens

Pip Boutique B.V. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers. Toestemming kan gegeven worden bij het afrekenen vanuit de winkelwagen. 

Privacy
Wanneer je een bestelling plaatst op pipstudio.nl, geef je Pip Boutique B.V. toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken. Jouw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Pip Boutique B.V. worden verkregen en verwerkt. 

Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Je hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie (WBP) heeft Pip Boutique B.V. de registratie van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je mag elk moment inzage hebben in jouw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar: support@pipstudio.com.

Reclame, consumentenbescherming en geschillenregeling

Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Pip Boutique B.V., aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 14 dagen nadat je het gebrek hebt ontdekt contact op. 
Pip Boutique B.V. heeft een interne klachtencommissie die als doel heeft eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. Neem hiervoor contact op via support@pipstudio.com.

Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Pip Studio is bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien je klacht eerst binnen bekwame tijd aan Pip Boutique B.V. is voorgelegd. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop je de klacht bij Pip Boutique B.V. indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 

Betaling

Als je een bestelling plaatst bij Pip Boutique B.V., dan kun je het bedrag dat je verschuldigd bent betalen via iDeal, Creditcard (Visa en Mastercard), achteraf betalen met Klarna, Sofort en Carte Bancaire. De beschikbare betaalmogelijkheden varieren per land. Pip Boutique B.V. is niet verantwoordelijk voor de afhandeling door deze paymentproviders, meer in het bijzonder is Pip Boutique B.V. niet aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door hen.

Pip Boutique B.V. behoudt zich het recht voor om een controle uit te voeren bij een aankoop. Op basis van de verkregen informatie kan Pip Boutique B.V. een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Alle transacties die via pipstudio.com plaatsvinden, worden - voor jouw veiligheid - gecodeerd. 

Klarna
Klarna voert voor Pip Boutique B.V. het achteraf-betalen-proces uit. Dit betekent dat je een digitale acceptgiro van Klarna per e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. Als je voor de eerste keer betaalt via Klarna, kun je bij Pip Boutique B.V. betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 150. Ben je al bekend bij Klarna, dan kun je betalen tot een bedrag van € 300. Ter goedkeuring van je verzoek om te betalen met acceptgiro voert Klarna een gegevenscontrole uit.

Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacystatement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kun je uiteraard jouw artikelen betalen met een andere betaalmethode.

Heb je vragen over Klarna, kijk dan op http://www.klarna.comof neem telefonisch contact op via +31 (0)20 8082852 (tussen 08:00 en 17:00, lokaal tarief).

Aansprakelijkheid
Pip Boutique B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover jou voor enige schade, tenzij haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in een voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500. Pip Boutique B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Pip Boutique B.V. opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als Pip het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Pip Boutique B.V. of bij de toeleveranciers van Pip Boutique B.V.. 

Voorwaarden e-giftcard

Op de e-giftcards van Pip Boutique B.V. gelden enige voorwaarden:

 • Een e-giftcard uitgegeven door pipstudio.com is uitsluitend inwisselbaar op pipstudio.com.

 • De e-giftcard is 5 jaar geldig na datum van afgifte.

 • De e-giftcard kan niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

 • De e-giftcard (of de restwaarde ervan) is niet inwisselbaar voor geld.

 • De e-giftcard kan niet retour worden genomen.

 • Kortingscodes en afprijzingen zijn niet geldig op de e-giftcard.

 • Je kunt maximaal één e-giftcard per bestelling bij Pip verzilveren. Heb je meerdere e-giftcards, stuur dan je codes naar support@pipstudio.com zodat wij één couponcode voor je kunnen maken.

 • De e-giftcard van Pip is te gebruiken voor alle artikelen, dus ook SALE artikelen.

 • De e-giftcard wordt berekend over de gehele winkelwagen inclusief verzendkosten.

 • De e-giftcard kan niet worden gebruikt voor de aankoop voor een andere e-giftcard.

 • Bij aankoop van een e-giftcard geldt een minimale waarde van € 10.

 • Bij besteding van de e-giftcard geldt geen minimale of maximale bestelwaarde. Indien de bestelling een lagere waarde heeft dan de e-giftcard waard is, kan de restwaarde bij een volgende bestelling gebruikt worden. Indien de waarde van   de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte e-giftcard, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

 • Bij retournering van de artikelen, wordt de resterende waarde op de (gebruikte) e-giftcard bijgeschreven. Gemaakte verzend- en retourkosten worden niet bijgeschreven.

 • Het is niet toegestaan om e-giftcards (of de werking daarvan) te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van e-giftcards wordt ontzegd.

 • Pip is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de e-giftcard.

 • Het is niet toegestaan e-giftcards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden aan om de voorwaarden elke keer voor het gebruik van of voor de aankoop van een e-giftcard te raadplegen. Wordt de e-giftcard na ingang van de wijzigingen verzilverd, dan worden daarmee de gewijzigde voorwaarden aanvaardt. 

Bedrijfsinformatie

Pip Boutique B.V.

Krijn Taconiskade 356

1087 HW Amsterdam

 

Kvk nr: 63976285

BTW-nummer: NL 855473976B01

Rekeningnummer: NL38ABNA 0456 7616 24 (ABN AMRO)

Voor betaling vanuit het buitenland / For payment outside of the Netherlands:

IBAN: NL38ABNA 0456 7616 24 

BIC/SWIFT: ABNANL2A